Batory o monitoringu wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce

Fundacja im. Stefana Batorego, podczas odbywającej się w dniu 11 lutego 2015 r. konferencji, zaprezentowała raport z Monitoringu wdrażania w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Konwencja ta została podpisana przez Polskę w 2003 r. i ratyfikowana w 2006 r. Raport stanowi analizę wdrożenia wybranych artykułów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC), zawartych w III…

Details