Studia podyplomowe współorganizowane przez FEJS z uczelniami w Polsce.

Fundacja Edmunda J. Saundersa – FEJS, zgodzie z zapisem w swoim Statucie o prowadzeniu działalności w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz o „organizowaniu i wspieraniu wydarzeń i publikacji w zakresie zarządzania (Governance, kontroli zarządczej), zapewnienia zgodności (Compliance), audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, zapobiegania i wykrywania oszustw i korupcji”, rozpoczyna współpracę z uczelniami w całej Polsce w zakresie organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych i kursów z wyżej wymienionych tematów.

Details