25 niepowodzeń ERM

25 przyczyn niepowodzenia lub nieefektywnego zarządzania ryzykiem

Oto 25 przyczyn niepowodzenia w zarządzaniu ryzykiem:
Brak w przedsiębiorstwie, na poziomie zarządu, wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem.
Brak wymogów (ustaleń) ładu korporacyjnego (Governance) na poziomie zarządów lub komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, dotyczących istotnych rodzajów ryzyka.
Dyrektorzy są niezdolni do identyfikacji i pełni zrozumienia ryzyka, lub jeszcze gorzej, nie chcą zrozumieć. Komitety nie okazują żadnego zainteresowania, podczas gdy powinny w jego obliczu stanowczo reagować.
Funkcje nadzoru wewnętrznego raportują do zarządu, a nie do rady nadzorczej. Zadowolony z siebie zarząd nie poprawia braków/nieprawidłowości…

Details

CPE czyli „Continuous Professional Education”

CPE czyli „Continuous Professional Education” (Ciągłe profesjonalne dokształcenie) jest wymogiem, aby móc utrzymać swoje kwalifikacje i desygnacje zawodowe.
Niewielu Polaków kontynuuje naukę, w wielu grupach zawodowych należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością uzyskania, udokumentowania i zgłoszenia godzin/punktów CPE.

Details