UWAGA: Kredyty CPE

  Zwracamy Państwa uwagę, że podane przez nas kredyty CPE (zwane popularnie jako „punkty” CPE), możliwe do zdobycia w związku z udziałem w zajęciach przez nas organizowanych, są to wartości orientacyjne, oszacowane przez nas dla każdych zajęć oddzielnie. Stają się one kredytami CPE NASBA dopiero wtedy, kiedy mamy potwierdzone wszystkie dane (kiedy, gdzie odbędą się…

Details