ABC zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie Certified Risk Manager ISO31000

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu Certified Risk Manager ISO31000, które odbędzie się w następujących terminach: 27-29 października w Warszawie 24-26 listopada w Poznaniu Zapraszamy do uczestnictwa w nowej, jeszcze lepszej edycji kursu Certified Risk Manager ISO 31000. Kurs jest organizowany przy współpracy Fundacji FEJS, IIC Poland Chapter oraz PBSG. Szkolenie pogłębione zostało wiedza w…

Details

Definicja kontroli wewnętrznej per COSO 2013

Kontrolę wewnętrzną definiuje się następująco: „Kontrola wewnętrzna to proces dokonywany przez zarząd, kierownictwo i innych pracowników, mający na celu dostarczenie uzasadnionego zapewnienia dotyczącego realizacji celów związanych z operacjami, sprawozdawczością i zgodnością (*GRC).” Definicja ta odzwierciedla pewne podstawowe koncepcje. Kontrola wewnętrzna jest: dostosowana do osiągania celów przynajmniej w jednej kategorii – operacji, sprawozdawczości i zgodności, procesem…

Details
2J5A1331-1

Pierwszy w Polsce certyfikat ISO 31000

Wydarzeniem I Kongresu GRC 2015, organizowanego przez Fundację FEJS i IIC Poland Chapter, było wręczenie przedstawicielom Poczty Polskiej SA, pierwszego w Polsce certyfikatu ISO 31000, potwierdzającego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikacyjną BSI. Wręczenie certyfikatu poprzedził bardzo ciekawy wykład Pana Andrzeja Wiktorowicza (Poczta Polska SA) w zakresie funkcjonowania GRC w organizacji…

Details