take

Polityka IIC potwierdzenia zdobycia punktów CPE

Podkreślamy, że Członkowie IIC Poland Chapter nie mają obowiązku raportowania ilości gromadzonych punktów CPE (zgodnie z polityką The IIC zdobycia corocznej minimalnej ilości punktów CPE). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy jesteście Państwo losowo wybrani do kontroli. Opisane jest to na corocznej fakturze odnowienia rocznej składki członkowskiej. Już sam fakt odnowienia członkostwa stanowi ważne potwierdzenie zdobycia…

Details