II Kongres GRC 2016

14-15 września 2016, Radisson Blu Centrum Hotel Warszawa

14-15 września 2016 roku w hotelu Radisson Blu Centrum Hotel, mieszczącym się w Warszawie przy ulicy Grzybowskiej 24a, odbędzie się druga edycja Kongresu GRC. Jest to kontynuacja Kongresu, którego pierwsza edycja odbyła się we wrześniu 2015 roku w Warszawie w tym samym miejscu i okazała się wielkim sukcesem.

Kongres organizowany jest przez Fundację Edmunda J. Saundersa przy wsparciu merytorycznym PBSG, the IIC oraz IIC Poland Chapter.

 

Honorowy Patronat nad II Kongresem objął Dr. Frank Nasuti, Ph.D., CPA, CICA, CFE – Chairman The Institute for Internal Controls – The IIC.

 

Cel Kongresu

 

Głównym celem II Kongresu GRC (2016) jest zaprezentowanie jego uczestnikom rozwiązań z zakresu Zarządzania, Ryzyka oraz Zapewnienia Zgodności niezbędnych w każdej organizacji. W trakcie Kongresu uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami i rozwiązaniami w obszarze GRC. Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nowoczesnych standardów i wytycznych, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy nabędą niezbędne umiejętności w zakresie budowy modeli GRC, ich skutecznego wdrożenia w organizacji, doskonalenia funkcjonujących systemów, jak również ich praktycznych zastosowań.

 

Adresaci Kongresu

 

Kongres skierowany jest dla przedstawicieli sektora prywatnego i publicznego zainteresowanych tematyką GRC oraz zawodowo zajmujących się etyką, zarządzaniem ryzykiem, zgodnością, audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną na różnych szczeblach struktury organizacyjnej. Zapraszamy do uczestnictwa każdego, kto chciałby zapoznać się z najnowszymi trendami i dobrymi praktykami w obszarze GRC. Kongres będzie także doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i poszerzenia sieci kontaktów biznesowych.

Prelegenci

W roli prelegentów wystąpią znamienici praktycy z wieloletnim doświadczeniem, którzy zaprezentują nowości branżowe, standardy i metody pracy oraz konkretne rozwiązania sprawdzone w firmach z kapitałem polskim, korporacjach międzynarodowych oraz jednostkach sektora finansów publicznych. Dyskutować o bieżących problemach będą menedżerowie działów compliance, audytu wewnętrznego, ryzyka, doradcy, prezesi oraz dyrektorzy zarządzający największych firm prowadzących działalność biznesową na terenie Polski.

Mariusz Szewczyk

Ekspert niezależny, ISACA Warsaw Chapter

Piotr Combik

Dyrektor Biura Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego, radca prawny

Joanna Karczewska

ISACA Warsaw Chapter, CISA

dr Piotr Bodył – Szymala

Radca prawny i wykładowca w WSB w Poznaniu

dr Piotr Dzwonkowski

Ekspert niezależny, ISACA Warsaw Chapter

Mirosław Kachniewski

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych

Jakub Makurat

Dyrektor Generalny, Ebury

Dorota Łobos

Dyrektor Departamentu Zarządzania i Ryzyka w PBSG, CIA

Małgorzata Michniewicz

Naczelnik w Departamencie ZBI ZUS, członek Zarządu ISACA

Maciej Wnuk

Starszy radca ministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

Ewa Gąsiorowska

Dyrektor Biura ds. Compliance, PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

Wojciech Rybka

Dyrektor ds. Informatyki, CIO Grupy Kapitałowej APATOR S.A.

Mariola Kubicka

Audytor wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli UM Poznania

Edmund J. Saunders

Prezes Zarządu Fundacji FEJS  

Marcin Góral

Dyrektor Biura Compliance w PZU SA i PZU Życie SA.

Ryszard Żukowski

Dyrektor Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania

Agnieszka Purgat

Zastępca Dyrektora Biura Audytu Wewnętrznego i Kontroli w UM Poznania

dr Anna Partyka – Opiela

Senior Associate w Kancelarii Domański Zakrzewski Palinka

Adriana Fabiańska

Starszy konsultant w Departamencie Zarządzania i Ryzyka w PBSG

Andrzej S. Nartowski

Prawnik z praktyką w organach spółek handlowych, ekspert corporate governance i rynku kapitałowego
Koszty udziału*
Cena udziału w dwóch dniach Kongresu – 1 500 PLN
Cena udziału w pierwszym dniu Kongresu – 900 PLN
Cena udziału w drugim dniu Kongresu: warsztaty „Zarządzanie ryzykiem” oraz „GRC w IT” – 750 PLN, warsztat „Zmiany w ustawie PZP” – 389 PLN

*Podane ceny nie zawierają podatku VAT


Każdy uczestnik otrzyma najnowsze wydanie książki „COSO ERM: Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym – Zintegrowana struktura ramowa”

 

Członkom IIC/IIC Poland Chapter oraz ISACA rabat w wysokości -10% przysługuje przez cały okres przyjmowania zgłoszeń

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy technologiczni

eriskbeztla

Partnerzy medialni

PUNKTY CPE

 

Uczestnikom Kongresu przyznane zostaną punkty CPE; to skrót nazwy międzynarodowego programu profesjonalnego kształcenia ustawicznego: Continuous Professional Education. Obecnie, wszystkie międzynarodowe organizacje zawodowe zrzeszające specjalistów antyfraudu, audytu i kontroli (np. IIA, IIC, ACCA, ACFE, itp.) a także krajowe stowarzyszenia (jak polscy Biegli Rewidenci) wymagają od swoich członków uczestnictwa w tym programie. Kwalifikacje: CIA, CGAP, CFE, CISA, Biegły Rewident, itd. nie są zdobyte „na zawsze”. Profesjonaliści muszą się ciągle dokształcać, aby ich wiedza i umiejętności zawodowe były aktualne i adekwatne do rzeczywistości, w której muszą działać. Udział w Kongresie premiowany jest odpowiednio: 9 (udział pierwszego dnia) bądź18 punktami (udział pierwszego i drugiego dnia) CPE. Zaświadczenie o przyznanych punktach CPE, wydane przez IIC Poland Chapter, zostanie wysłane uczestnikom wraz z fakturą końcową oraz certyfikatem uczestnictwa po zakończonym Kongresie. Ilość punktów zostanie zliczona na podstawie faktycznie spędzonego na Kongresie czasu, na podstawie listy obecności. Punkty CPE przyznawane przez IIC Poland Chapter honorowane są przez takie instytucja jak IIC, IIA czy ACFE.