dr Piotr Dzwonkowski


Piotr Dzwonkowski zajmuje się zarządzaniem, ryzykiem, kontrolą i bezpieczeństwem IT. Prowadzi szkolenia dla audytorów wewnętrznych ISO/IEC 27001, przygotowujące do egzaminu CISA i CISM oraz z obszaru zarządzania ryzykiem IT. Wspomaga różne organizacje w procesie zarządzania ryzykiem IT i we wdrożeniach ISO 27001 oraz w procesach zgodnościowych. Jest czynnym audytorem wiodącym ISO/IEC 27001. Posiada certyfikaty ISACA: CISA, CISM i CRISC.