Ewa Gąsiorowska


Absolwentka studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie i prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Dyrektor ds. Compliance w PGE Polska Grupa Energetyczna SA., gdzie od listopada 2015 buduje funkcję Compliance w całej Grupie Kapitałowej PGE.
Wcześniej przez 10 lat związana z koncernem Vattenfall, w którym pełniła m. in. funkcję dyrektor pionu Środowiska w Regionie Continental/UK, obejmującym Niemcy, Holandię, Danię i Wielką Brytanię.
W obszarze jej działań znajdowały się utworzenie i rozwój systemu zarządzania środowiskowego w całym regionie; przygotowanie i implementacja strategii grupy i regionu, business planów i realizacji celów grupy; zarządzanie ryzykiem, monitoring prawny, budowa systemu raportowania danych środowiskowych i CSR oraz komunikacja. Szczególnie miejsce w jej karierze zawodowej zajmuje system compliance m.in. w obszarze środowiska. Pracowała także w obszarze Public and Regulatory Affairs, w tym przede wszystkim w zakresie regulacji UE dotyczącym rynku energii elektrycznej i ciepła, ochrony klimatu i ochrony środowiska. Kierowała również zespołem prawnym Polskiej Platformy Czystych Technologii Węglowych.
Wcześniej pracowała w firmach konsultingowych w projektach Banku Światowego w obszarze zamówień publicznych w programach rozwojowych i związanych z budową infrastruktury. Przez wiele lat związana z branżą ochrony środowiska.