Mariola Kubicka


Audytor wewnętrzny w Biurze Audytu Wewnętrznego i Kontroli Urzędu Miasta Poznania, specjalizujący się w audycie i kontroli zamówień publicznych. Absolwentka studiów magisterskich w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Wydział Ekonomika Produkcji i Obrotu. Ukończyła studia podyplomowe na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu w zakresie Audytu Wewnętrznego w Jednostkach Sektora Finansów Publicznych.
Od kilku lat współpracuje z Wydawnictwem Wiedza i Praktyka w Warszawie, w którym udziela porad i konsultacji w obszarze zamówień publicznych. Prowadziła wiele szkoleń w ww. zakresie.
Ukończyła liczne kursy: z zakresu zamówień publicznych, SIX SIGMA, audytora wiodącego z zakresu zarządzania jakością.
Główne zainteresowania: proces udzielania zamówień publicznych i związane z nim ryzyka.