Wywiad z Elżbietą Komorowską

Zapraszamy do zapoznania się z ciekawym wywiadem z Panią Elżbietą Komorowską – Wykładowcą akademickim, trenerem, coach – praktykiem, doradcą biznesowym, konsultantem specjalizującym się w nabywaniu kompetencji i rozwoju wg najwyższych standardów trzeciego tysiąclecia opartych na dowartościowaniu, w konwencji „doceń siebie, doceń swoje możliwości – zawsze można więcej, lepiej, inaczej”

Wywiad_Elżbieta Komorowska

Find Fraud before it Finds You…

Find Fraud before it Finds You… Znajdź Defraudacje zanim one Znajdą Ciebie… 17 – 18 października 2016 – Kraków Master-Class warsztaty prowadzone przez doświadczonych praktyków Korupcja i defraudacje to wspólny problem i koszt, ale wczesne ich wykrywanie i odpowiednie postępowanie z nimi to doskonały sposób, aby Twoja organizacja była bardziej wydajna i „zdrowa”. Jeśli niewykryte…

Details
take

Polityka IIC potwierdzenia zdobycia punktów CPE

Podkreślamy, że Członkowie IIC Poland Chapter nie mają obowiązku raportowania ilości gromadzonych punktów CPE (zgodnie z polityką The IIC zdobycia corocznej minimalnej ilości punktów CPE). Nie dotyczy to sytuacji, kiedy jesteście Państwo losowo wybrani do kontroli. Opisane jest to na corocznej fakturze odnowienia rocznej składki członkowskiej. Już sam fakt odnowienia członkostwa stanowi ważne potwierdzenie zdobycia…

Details

Co to jest CICA (Certified Internal Controls Auditor) oraz CCS (Certified Controls Specialist)

Institute for Internal Controls – IIC: jego celem jest promowanie efektywnego środowiska kontroli wewnętrznej we wszystkich organizacjach oraz kształcenie profesjonalnych kadr, które skutecznie będą promować wdrażanie i monitorowanie efektywnych systemów kontroli wewnętrznej (w rozumieniu COSO 2013 oraz dobrych praktyk zarządzania, czyli Governance oraz Compliance) oraz zapobiegać i ograniczać występowanie nieprawidłowości, nadużyć i oszustw finansowych i…

Details
ABC zamówień publicznych

Zapraszamy na szkolenie Certified Risk Manager ISO31000

  Zapraszamy do udziału w szkoleniu Certified Risk Manager ISO31000, które odbędzie się w następujących terminach: 27-29 października w Warszawie 24-26 listopada w Poznaniu Zapraszamy do uczestnictwa w nowej, jeszcze lepszej edycji kursu Certified Risk Manager ISO 31000. Kurs jest organizowany przy współpracy Fundacji FEJS, IIC Poland Chapter oraz PBSG. Szkolenie pogłębione zostało wiedza w…

Details

CPE czyli „Continuous Professional Education”

CPE czyli „Continuous Professional Education” (Ciągłe profesjonalne dokształcenie) jest wymogiem, aby móc utrzymać swoje kwalifikacje i desygnacje zawodowe.
Niewielu Polaków kontynuuje naukę, w wielu grupach zawodowych należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością uzyskania, udokumentowania i zgłoszenia godzin/punktów CPE.

Details
prezentacja

Techniki prezentacji sprawozdania/raportu z audytu wewnętrznego/kontroli.

Szkolenie realizowane będzie w formie intensywnych warsztatów kompetencji społecznych. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą aktywne metody dydaktyczne – podstawowe treści przekazywane będą w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy będą realizowali w ramach każdego modułu tematycznego zadania praktyczne indywidualne i grupowe, rozwiązywali testy umożliwiające diagnozę kompetencji społecznych, uzyskają informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji oraz kierunków dalszego doskonalenia, będą brali udział w symulacji przygotowania i przeprowadzania prezentacji oraz w dyskusji moderowanej przez trenera.
Zadania i ćwiczenia praktyczne będą dostosowane do specyfiki faktycznych zadań realizowanych przez uczestników szkolenia w ich praktyce zawodowej. Testy kompetencyjne stosowane w trakcie szkolenia to znormalizowane narzędzia psychometryczne. Trenerzy przygotowani są do wykorzystywania procesu grupowego w trakcie szkolenia i elastycznego reagowania na interakcje i sytuacje interpersonalne pojawiające się w trakcie szkolenia.

Details