Business People Corporate Communication Meeting Office Concept

Governance, Risk, Compliance: REKOMENDACJA „Z” NIE TYLKO DLA BANKÓW

Komisja Nadzoru Finansowego, regulator rynku nie ustaje w wysiłkach uczynienia naszego finansowego świata bezpieczniejszym. Rekomendacje KNF są podstawowym narzędziem tej szczytnej aktywności, przy czym dla porządku dodamy, stają się także źródłem ryzyka niezgodności, dlatego tak ważne jest, aby były one jak najlepsze i konsultowane z regulowanymi. Konsultacje oczywiście mają miejsce, a my przeanalizujmy tutaj elementy…

Details

Pierwsza rocznica istnienia Fundacji FEJS

Fundacja Edmunda J. Saundersa (FEJS) w tym miesiącu będzie obchodziła pierwszą rocznicę swojego założenia.
Fundacja właściwą działalność rozpoczęła dopiero z początkiem bieżącego roku, a już zdobyła wyłączne prawa od The IIA Research Foundation na Polskę do przetłumaczenia i wydania COSO 2013 i COSO ERM (Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym) – obie publikacje będą dostępne już niebawem.

Details

Studia podyplomowe współorganizowane przez FEJS z uczelniami w Polsce.

Fundacja Edmunda J. Saundersa – FEJS, zgodzie z zapisem w swoim Statucie o prowadzeniu działalności w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz o „organizowaniu i wspieraniu wydarzeń i publikacji w zakresie zarządzania (Governance, kontroli zarządczej), zapewnienia zgodności (Compliance), audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, zapobiegania i wykrywania oszustw i korupcji”, rozpoczyna współpracę z uczelniami w całej Polsce w zakresie organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych i kursów z wyżej wymienionych tematów.

Details

Powstała Fundacja im. Edmunda J. Saundersa

Uprzejmie informujemy o powołaniu „Fundacji Edmunda J. Saundersa”, której celem jest prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz organizowania i wspierania wydarzeń dotyczących: audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć, zapobiegania oszustwom i korupcji, zarządzania (governance, kontroli zarządczej) oraz zapewnienia zgodności (compliance).

Details