Druck von Tageszeitung // Pressure of daily newspaper

Czasopismo „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” w 2016 roku

  Prezes Fundacji, Edmund J. Saunders, zaproszony został do współpracy przy tworzeniu w 2016 roku czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, gdzie będzie autorem artykułów poświęconych tematyce: „Audyt a controlling” – Rola i zadania audytu i controllingu, wsparcie audytu przez controlling, części wspólne i różnice. W kolejnym roku magazyn „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” obfitować będzie w…

Details
25 niepowodzeń ERM

25 przyczyn niepowodzenia lub nieefektywnego zarządzania ryzykiem

Oto 25 przyczyn niepowodzenia w zarządzaniu ryzykiem:
Brak w przedsiębiorstwie, na poziomie zarządu, wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem.
Brak wymogów (ustaleń) ładu korporacyjnego (Governance) na poziomie zarządów lub komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, dotyczących istotnych rodzajów ryzyka.
Dyrektorzy są niezdolni do identyfikacji i pełni zrozumienia ryzyka, lub jeszcze gorzej, nie chcą zrozumieć. Komitety nie okazują żadnego zainteresowania, podczas gdy powinny w jego obliczu stanowczo reagować.
Funkcje nadzoru wewnętrznego raportują do zarządu, a nie do rady nadzorczej. Zadowolony z siebie zarząd nie poprawia braków/nieprawidłowości…

Details