Vector Rainbow Teamwork Background

Revenue Assurance Forum 2016 – 18 lutego, Poznań

ZAPEWNIENIE PRZYCHODÓW, RYZYKO NADUŻYĆ, SYSTEM CIĄGŁEGO MONITORINGU PRZYCHODÓW, ANALIZA ZBIORU DANYCH – już w lutym zapraszamy do Poznania na pierwsze w Polsce Forum Revenue Assurance (2016)! „Zabezpieczenie przychodów to ogół usług, działań i akcji mający na celu monitorowanie i śledzenie przychodów pod kątem zapobiegania ich potencjalnej utracie”. Doświadczenia naszych ekspertów wskazują, że w dobie wzrostu…

Details
Man refusing an offer

Nadużycia i korupcja – na skróty do sukcesu?

Ernst & Young Audyt Polska co roku przeprowadza badanie na temat korupcji i nadużyć w biznesie. Wyniki tegorocznego badania zostały podsumowane w raporcie „Nadużycia i korupcja – na skróty do sukcesu? Badanie Nadużyć Gospodarczych 2015. Europa, Bliski Wschód, Indie i Afryka”. Głównym celem dla którego tworzony jest ten raport to chęć podzielenia się wnioskami w…

Details
Druck von Tageszeitung // Pressure of daily newspaper

Czasopismo „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” w 2016 roku

  Prezes Fundacji, Edmund J. Saunders, zaproszony został do współpracy przy tworzeniu w 2016 roku czasopisma „Controlling i Rachunkowość Zarządcza”, gdzie będzie autorem artykułów poświęconych tematyce: „Audyt a controlling” – Rola i zadania audytu i controllingu, wsparcie audytu przez controlling, części wspólne i różnice. W kolejnym roku magazyn „Controlling i Rachunkowość Zarządcza” obfitować będzie w…

Details

Definicja kontroli wewnętrznej per COSO 2013

Kontrolę wewnętrzną definiuje się następująco: „Kontrola wewnętrzna to proces dokonywany przez zarząd, kierownictwo i innych pracowników, mający na celu dostarczenie uzasadnionego zapewnienia dotyczącego realizacji celów związanych z operacjami, sprawozdawczością i zgodnością (*GRC).” Definicja ta odzwierciedla pewne podstawowe koncepcje. Kontrola wewnętrzna jest: dostosowana do osiągania celów przynajmniej w jednej kategorii – operacji, sprawozdawczości i zgodności, procesem…

Details
2J5A1331-1

Pierwszy w Polsce certyfikat ISO 31000

Wydarzeniem I Kongresu GRC 2015, organizowanego przez Fundację FEJS i IIC Poland Chapter, było wręczenie przedstawicielom Poczty Polskiej SA, pierwszego w Polsce certyfikatu ISO 31000, potwierdzającego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikacyjną BSI. Wręczenie certyfikatu poprzedził bardzo ciekawy wykład Pana Andrzeja Wiktorowicza (Poczta Polska SA) w zakresie funkcjonowania GRC w organizacji…

Details

UWAGA: Kredyty CPE

  Zwracamy Państwa uwagę, że podane przez nas kredyty CPE (zwane popularnie jako „punkty” CPE), możliwe do zdobycia w związku z udziałem w zajęciach przez nas organizowanych, są to wartości orientacyjne, oszacowane przez nas dla każdych zajęć oddzielnie. Stają się one kredytami CPE NASBA dopiero wtedy, kiedy mamy potwierdzone wszystkie dane (kiedy, gdzie odbędą się…

Details