PBSG_ ISO 19600

ISO 19600 standard dla działów Compliance

ISO 19600 to międzynarodowy standard ukazujący wytyczne pomagające organizacjom w ustaleniu, rozwijaniu, ocenianiu i utrzymywaniu systemu zarządzania zgodnością. Skupia w sobie zarządzanie zgodnością i zarządzanie ryzykiem, a jego procesy oparte są na wytycznych normy ISO 31000 – Zarządzanie ryzykiem. Standardy normy ISO 19600 mogą zostać wprowadzone w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość czy zajmowany sektor.

Details
25 niepowodzeń ERM

25 przyczyn niepowodzenia lub nieefektywnego zarządzania ryzykiem

Oto 25 przyczyn niepowodzenia w zarządzaniu ryzykiem:
Brak w przedsiębiorstwie, na poziomie zarządu, wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem.
Brak wymogów (ustaleń) ładu korporacyjnego (Governance) na poziomie zarządów lub komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, dotyczących istotnych rodzajów ryzyka.
Dyrektorzy są niezdolni do identyfikacji i pełni zrozumienia ryzyka, lub jeszcze gorzej, nie chcą zrozumieć. Komitety nie okazują żadnego zainteresowania, podczas gdy powinny w jego obliczu stanowczo reagować.
Funkcje nadzoru wewnętrznego raportują do zarządu, a nie do rady nadzorczej. Zadowolony z siebie zarząd nie poprawia braków/nieprawidłowości…

Details

Batory o monitoringu wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce

Fundacja im. Stefana Batorego, podczas odbywającej się w dniu 11 lutego 2015 r. konferencji, zaprezentowała raport z Monitoringu wdrażania w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Konwencja ta została podpisana przez Polskę w 2003 r. i ratyfikowana w 2006 r. Raport stanowi analizę wdrożenia wybranych artykułów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC), zawartych w III…

Details