I Kongres

GRC (Governance, Risk, Compliance)

Warszawa 16-17 września 2015, Hotel Radisson Blu Centrum

Kongres premiowany 18 punktami CPE (NASBA)

I Kongres GRC w Polsce (2015)

Audyt Wewnętrzny, Kontrola Wewnętrzna, Zarządzanie Ryzykiem, Zgodność, Nadużycia

Kongres jest premiowany 18 punktami CPE.

Zapraszamy do uczestnictwa w pierwszej edycji Kongresu GRC (2015) w Polsce. Kongres organizowany jest przez Fundację Edmunda J. Saundersa oraz IIC Chapter Poland.

Pierwszy Kongres GRC (2015) w Polsce przygotowany został w oparciu o ponad 20-letnie doświadczenie organizatorów oraz rozwiązania funkcjonujące w polskiej rzeczywistości gospodarczej.

Honorowy Patronat nad I Kongresem objął Dr. Frank Nasuti, Ph.D., CPA, CICA, CFE – Chairman The Institute for Internal Controls – The IIC.

Patronat merytoryczny objął Andrzej S. Nartowski, wieloletni Prezes Zarządu Fundacji Polski Instytut Dyrektorów.

W trakcie drugiego dnia I Kongresu GRC (2015) odbędzie się seria warsztatów w zakresie Audytu Wewnętrznego, Zarządzania Ryzykiem, Zapobiegania Nadużyciom. Dzięki uczestnictwu licznych przedstawicieli biznesu i administracji publicznej w roli prelegentów, będziecie mieli Państwo kontakt z praktycznymi rozwiązaniami na gruncie polskim.

Uwaga: I Kongres GRC (2015) premiowany jest 18 punktami CPE (NASBA).

Szczegółowych informacji o Kongresie udziela opiekun pod numerem telefonu: +48 61 624 38 04

PROGRAMREJESTRACJAPRELEGENCI

 • I Kongres GRC 2015

  I Kongres GRC 2015

  16-17 września 2015
  ul. Grzybowska 24
  00-132 Warszawa

 • Jedyne takie wydarzenie w Polsce

  Jedyne takie wydarzenie w Polsce

  Ponad 15 wykładowców i praktyków z dziedziny GRC

 • 3 wyjątkowe warsztaty prowadzone przez praktyków

  3 wyjątkowe warsztaty prowadzone przez praktyków

  Zarządzanie ryzykiem | Audyt wewnętrzny | Nadużycia

 • Na zakończenie I dnia Kongresu zapraszamy na bankiet

  Na zakończenie I dnia Kongresu zapraszamy na bankiet

  To doskonała możliwość spotkań i rozmów z wykładowcami

Dlaczego każdy powinien wziąć udział w I Kongresie GRC (2015) w Polsce organizowanym przez Fundację Edmunda J. Saundersa i IIC Poland Chapter?

• pierwsza tak kompleksowa edycja,

• program dostosowany do aktualnych trendów Governance, Risk, Compliance oraz potrzeb uczestników,

• formuła 1 dzień wykładów, 2 dzień (opcja) warsztatowy w całości opracowany przez ekspertów FEJS, PBSG, BT&A oraz IIC Chapter Poland,

• prowadzony przez prelegentów będących praktykami w zakresie zarządzania,

• kongres premiowany 18 punktami CPE,

• uzyskanie użytecznych rozwiązań do zastosowania w praktyce, zarówno w biznesie jak i administracji publicznej,

• wymiana doświadczeń i poszerzenie sieci kontaktów biznesowych.

Cel I Kongresu GRC (2015)

Celem I Kongresu GRC (2015) jest zaprezentowanie jego uczestnikom rozwiązań z zakresu Zarządzania, Ryzyka oraz Zapewnienia Zgodności niezbędnej w każdej organizacji. W trakcie Kongresu uczestnicy zostaną zapoznani z ideą oraz najpopularniejszymi modelami i rozwiązaniami w obszarze GRC.

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat standardów i wytycznych, a także dobrych praktyk w zakresie ich implementacji. Podczas wykładów oraz praktycznych ćwiczeń warsztatowych, uczestnicy zdobędą umiejętności związane zarówno z projektowaniem modeli GRC, ale przede wszystkim praktycznych ich zastosowań.

Odbiorcy I Kongresu GRC (2015)

Kongres przeznaczony jest dla osób zajmujących się zarządzaniem ryzykiem, zgodnością, audytem wewnętrznym i kontrolą wewnętrzną, etyką w organizacji zatrudnionych na każdym szczeblu organizacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnych i przyszłych menedżerów GRC.

Czas trwania:

1 lub 2 dni. To uczestnicy decydują ile czasu spędzą razem z nami.

Liczba godzin:

16h

Punkty CPE

Przyznanie punktów CPE warunkuje udział w 1 lub 2 dniach Kongresu. Oczywiście, kredyty CPE NASBA będą przyznawane tylko za te zajęcia, w których uczestnik faktycznie brał udział.

Informacje dodatkowe

Wśród uczestników rozlosowane zostaną Vouchery uprawniające do uczestnictwa w jednym z dwóch kultowych szkoleń IIC Chapter Poland, FEJS i PBSG: Certified Risk Manager ISO 31000 i Certified Fraud Auditor BS 10500.

Szczegółowych informacji  udziela opiekun Kongresu pod numerem telefonu:

+48 61 624 38 04

Program I Kongresu GRC (2015)

9:00 – 9:30

09:30 – 10:00

10:00 – 10:30

10:30 – 11:15

11:15 – 11:30

11:30 – 11:45

11:45 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 13:45

13:45 – 14:45

14:45 – 15:30

15:30 – 16:30

16:30 – 17:00

17:00 – 17:15

17:15 – 19:15

Powitanie Uczestników I Kongresu GRC (2015)

• Przedstawienie zakresu I Kongresu GRC (2015)
• Omówienie zasad udziału w Kongresie oraz warsztatach
• Przedstawienie prelegentów

Czy potrzebujemy zintegrowanego zarządzania ryzykiem w firmie – Paweł Zach, Kierownik Działu Controllingu i Analizy Ryzyk, Newag S.A.

• Decyzja zarządu
• Opracowanie modelu – oczekiwane korzyści
• Wdrożenie – pułapki i rozwiązania
• Co dalej?

Jak opracować i wdrożyć strukturę departamentu GRC – Andrzej Wiktorowicz – Kierownik Działu Zarządzania Ryzykiem i Zgodnością Biura Ładu Korporacyjnego i Zgodności Poczty Polskiej S.A.

• Idea systemowego zarządzania GRC
• Trudności w zintegrowanym zarządzaniu GRC
• Korzyści związane z GRC

Metoda budowania zdolności operacyjnych pozwalających na realizację postulatów GRC w organizacjach wysokiego ryzyka na przykładzie banków – Andrzej Sadłowski, niezależny ekspert

• Jak nie zostać biurwą…

Przerwa kawowa

Prezentacja Stowarzyszenia i Akademii Menedżera Zarządzania Ryzykiem POLRISK

Przeciwdziałanie korupcji w urzędach administracji publicznej – Ryszard Żukowski, Agnieszka Purgat, Urząd Miasta Poznań

• Ewolucja systemu zarządzania ryzykiem, w kontekście ewolucji norm i wymagań prawnych
• Praktyczne wnioski i optymalizacja modelu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miasta

Budowa zdolności instytucjonalnych i prawnych na poziomie krajowym w zakresie sprawozdawczości finansowej i audytu w sektorze prywatnym – Waldemar Majek, Bank Światowy

Czy bycie etycznym to moda czy konieczność? – Leszek Taterka, Manager ds. Compliance, Bank Zachodni WBK (Grupa Santander)

• Przyjęte standardy
• Sposoby organizacji zespołu ds. zgodności
• Konieczne komponenty struktury

Przerwa obiadowa

26th Annual ACFE Global Fraud Conference – sprawozdanie z Konferencji – Marcin Lipski, Partner, Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego, Grupa BT&A

• Zakres poruszanych tematów
• Najczęściej poruszany temat

ISO 19600:2014 Wymagania i praktyczne aspekty wdrożenia Systemu Zgodności – Adriana Fabiańska, Katarzyna Muszyńska, PBSG

• Główne wymagania
• Etapy wdrożenia
• Efekty systemu systemu ISO 19600:2014 w organizacji

Rola prawnika w zarządzaniu ryzykiem – Paweł Tomasik, Radca prawny, Partner w Peter Nielsen & Partners Law Office

Przerwa

Podsumowanie pierwszego dnia Kongresu

• Pytania i odpowiedzi
• Losowanie nagród
• Podziękowanie uczestnikom, prelegentom Kongresu

9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:30

12:30 – 13:15

13:15 – 15:00
15:00 – 15:15
15:15 – 17:30

GRC i Audyt Wewnętrzny – Partnerem Warsztatu jest BT&A, prowadzący Michał Kozłowski, Dyrektor, Dział Audytu i Doradztwa Gospodarczego BT&A

• Standardy IIA (The Institut of Internal Auditors), omówienie standardów
• Zmiany standardów
• Jak zastosować standardy IIA w praktyce
• Obowiązki wynikające z ustaw i rozporządzeń

Przerwa kawowa

Audyt wewnętrzny w praktyce

• Czym jest audyt wewnętrzny i świadomość audytu wewnętrznego
• Odbiorcy audytu wewnętrznego
• Rodzaje audytu wewnętrznego
• Spółki – audyt wewnętrzny to tylko koszt czy potrzeba
• Problemy z przeprowadzaniem audytu wewnętrznego

Przerwa obiadowa

Innowacyjne narzędzia informatyczne – wstęp

• Automatyzacja procesu audytu wewnętrznego
• Korzyści z zastosowanie zintegrowanego narzędzia informatycznego – e-usługa GaInside
• Grupy interesariuszy, który wspiera system informatyczny i dlaczego
• Elementy i funkcjonalności systemu informatycznego

Przerwa kawowa

Przykład wykorzystania systemu – innowacyjna usługa e-serwis GaInside, funkcjonalność i przykłady

• Możliwości systemu e-usługi
• Przegląd szczegółowy funkcjonalności systemu GaInside
• Moduł / funkcjonalność Universe i opis funkcjonalny spółki
• Moduł / funkcjonalność Audyt wewnętrzny, szablony i integracja informacji
• Przykłady audytu – Spółka ABC
• Case study

9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 12:30

12:30 – 13:15

13:15 – 14:45

14:45 – 15:00

15:00 – 17:00

Partnerem warsztatu jest PBSG, prowadzący Dorota Łobos i Adriana Fabiańska

Zintegrowane Zarządzania Ryzykiem – poziom najwyższy
• Idea systemowego zarządzania ryzykiem – zrozumienie zintegrowanego zarządzania ryzykiem i sposobów jego wdrożenia
• Zagrożenia i szanse – jak zmaksymalizować wartość dla biznesu?
• Integracja zarządzania ryzykiem w systemach zarządzania
Wdrożenie Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem
• Dobre i złe doświadczenia z wdrażaniem zarządzania ryzykiem – studium przypadku
• Trudności w zarządzaniu ryzykiem, przyczyny niepowodzeń wdrażania zintegrowanego zarządzania ryzykiem
• Jak zapewnić doskonalenie na każdym etapie procesu zarządzania ryzykiem?
• Etapy wdrożenia Zintegrowanego Zarządzania Ryzykiem

Przerwa kawowa

Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym w zgodności z międzynarodowym standardem ISO 31000
• Konieczne komponenty struktury ramowej
• Zrozumienie organizacji i jej kontekstu, identyfikacja obszarów ryzyka
• Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym a codzienna działalność organizacji (cele: strategiczne, operacyjne, sprawozdawczości, zgodności)
• Ustanowienie mechanizmów komunikacji zewnętrznej i raportowania
• Definiowanie kryteriów ryzyka, pomiar ryzyka – studium przypadku
• Przygotowanie i wdrożenie planów postępowania z ryzykiem

Przerwa obiadowa

Metody i techniki identyfikacji i analizy ryzyka (ISO 31010)
• Identyfikacja, analiza i ewaluacja ryzyka według wymagań normy ISO 31000
• Zastosowanie najpopularniejszych metod i technik w procesie zarządzania ryzykiem
• Praktyczne wykorzystanie metod i technik zarządzania ryzykiem
• Wsparcie informatyczne w zarządzaniu ryzykiem – jak zwiększyć efektywność procesu i zapewnić bieżące monitorowanie ryzyk (oprogramowanie służące do analizy i mapowania ryzyka)

Przerwa kawowa

Mapowanie ryzyka
• Czym jest i jakie wynikają z niego korzyści
• Przykładowe mapy ryzyka
• Wyznaczanie ryzyka nieakceptowalnego
• Metody reakcji na ryzyko
• Jak rozpoznać nowe i pojawiające się zagrożenia
Dyskusja

9:00 – 10:30

10:30 – 10:45
10:45 – 13:00
13:00 – 13:45
13:45 – 15:30
15:30 – 15:45
15:45 – 17:00
17:00 – 17:30

Jarosław Sordyl, Chief Security Officer w firmie SECONS – KONSULTACJE IT

• Zagrożenia XXI wieku dla organizacji – Przegląd przyszłych wyzwań dla
bezpieczeństwa firmy
• CaaS – Crime as a Service – czyli kto i w jaki sposób może zagrozić
organizacji
• APT oraz APA – czy istnieje skuteczna obrona przed zagrożeniem?

Przerwa kawowa

Jarosław Sordyl, Chief Security Officer w firmie SECONS – KONSULTACJE IT

• Incydent oraz nadużycia w systemach teleinformatyczny w kontekście najlepszych praktyk
• Zwiększanie efektywności bezpieczeństwa poprzez wykorzystanie rozwiązań Informatyki Śledczej oraz e-Discovery
• Praktyczna prezentacja aplikacji Iseek oraz IlookIX na bazie wybranej sprawy

Przerwa obiadowa

Identyfikacja nadużyć występujących w organizacji

• Rola wydajnych systemów informatycznych w wyszukiwaniu nadużyć
• Zastosowanie IDEI w identyfikacji zagrożeń:
a. Możliwości operacyjne oprogramowania IDEA
b. Identyfikacja błędnych faktur
c. Identyfikacja płatności nie mających pokrycia po stronie zobowiązań
d. Identyfikacja przeszacowanych kosztów przejazdów samochodami prywatnymi
• Automatyzacja badań z zastosowaniem IDEI

Przerwa kawowa

Przestępstwa z wykorzystaniem kart płatniczych – nowa rzeczywistość, nowe wyzwania

• Trendy rozwoju kart płatniczych
• Wpływ obniżenia interchange na postrzeganie przestępstw kartowych w Bankach
• Transakcje kartowe w sieci Internet
• Jak walczyć z kopiowanie kart płatniczych

Podsumowanie, pytania i odpowiedzi, zamkniecie warsztatów

 

Organizatorzy

180_IIC_LogoRGB
iic polska

Partnerzy merytoryczni

Partnerzy technologiczni

Sponsor Kongresu

DRI_International_logo_PMS_369_541
perlustro
logo_secons_1

Partnerzy medialni

Bez tytułu

Award of NASBA CPE credits

As the Honorary Patron and one of the sponsors of the Congress, CPE credits will be issued under the National Registry of CPE Sponsors for the Institute for Internal Controls (see below). Subject matter allocated for CPE will be based on the sessions and workshops attended and in accordance with the fields of study authorized by the National Registry and the NASBA. All Certificates of Completed will be mailed or emailed to attendees based on verification of attendance as documented via the sign-in sheets.

The Institute for Internal Controls is registered with the National Association of State Boards of Accountancy (NASBA) as a sponsor of continuing professional education on the National Registry of CPE sponsors. (NASBA Sponsor #108947). State boards of accountancy have final authority of individual courses for CPE credit. Complaints regarding registered sponsors may be addressed to the National Registry of CPE Sponsors, 150 Fourth Avenue North, Suite 700, Nashville, TN 37219-2417.
Website: www.nasba.org.
Institute for Internal Controls, Inc.,109 Mullen Drive, Sicklerville, NJ 08081 USA, Phone: 856.982.2410 website: www.theiic.org

Warunki uczestnictwa

Cena udziału w I Kongresie GRC (2015) dotyczy usługi jaką jest prawo jednego uczestnika do udziału w 1 lub 2 dniowym kongresie.

Cena za uczestnictwo w jednym dniu – 780 zł netto

Cena za uczestnictwo w dwóch dniach – 1200 zł netto*

Płatność nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, w terminie 14 dni od daty jej przyjęcia, na rachunek bankowy organizatora wskazany na fakturze.

Przyjęcie zgłoszenia jest potwierdzane drogą mailową, telefoniczną lub faksem.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Kongresu. W przypadku odwołania Kongresu przez organizatora, uczestnicy otrzymują zwrot całej opłaty. Pisemne wycofanie zgłoszenia uczestnika w terminie nie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Kongresu wiąże się z opłatą w wysokości 30% ceny Kongresu. Pisemna rezygnacja złożona w terminie krótszym niż 10 dni roboczych przed datą rozpoczęcia Kongresu, wiąże się z pobieraniem opłaty w wysokości 100% ceny Kongresu.

Organizator dopuszcza możliwość wprowadzenia drobnych zmian do programu.

*Cena uwzględnia materiały z Kongresu, certyfikat, przerwy kawowe oraz lunch podczas kursu. Cena nie obejmuje zakwaterowania.

Osoba/Organizacja zgłaszająca uczestnictwo w Kongresie upoważnia, poprzez wyrażenie niniejszej zgody, na przetwarzanie podanych danych osobowych przez FEJS na potrzeby realizacji zamówienia.

Certyfikaty uczestnictwa będą wysyłane uczestnikom Kongresu wraz z fakturą końcową.

W celu wzięcia udziału w Kongresie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
Przesłanie zgłoszenia oznacza akceptację warunków uczestnictwa i zgodę na przetwarzanie przez FEJS i IIC Chapter Poland danych osobowych zgłoszonych uczestników w celach realizacji zamówienia oraz promocji i marketingu działalności prowadzonej przez IIC Chapter Poland i partnerów Kongresu.

Harmonogram

Numer szkoleniaData rozpoczęciaMiejsceCena netto*
I dzień Kongresu 16.09.2015Warszawa, Radisson Blu Centrum Hotel, Sala Polonia I 780 zł
II Dzień Warsztat (Nadużycia)17.09.2015Warszawa, Radisson Blu Centrum Hotel, Sala Lato780 zł
II Dzień Warsztat (Zarządzanie ryzykiem)17.09.2015Warszawa, Radisson Blu Centrum Hotel, Sala Wiosna I780 zł
II Dzień Warsztat (Audyt i kontrola Wewnętrzna)17.09.2015Warszawa, Radisson Blu Centrum Hotel, Sala Wiosna II780 zł
* Koszt uczestnictwa w jednym dniu Kongresu wynosi 780 zł, natomiast decydując się na udział w obu dniach, za drugi dzień płacą Państwo jedynie 420 zł – co daje łączną kwotę 1200 zł za udział w dwudniowym Kongresie. Cena uwzględnia: materiały z Kongresu, certyfikat, poczęstunek, lunch; cena nie uwzględnia zakwaterowania.

Uwaga! Członkom IIC oraz ACCA zostanie udzielony rabat 15%, natomiast członkom Stowarzyszenia POLRISK oraz studentom (aktualnym oraz byłym) Szkoły Biznesu Politechniki Warszawskiej, rabat 10%.

Rejestracja

Szczegółowych informacji o I Kongresie GRC (2015) udziela opiekun pod numerem telefonu:

+48 61 624 38 04

Informacje dodatkowe:
Hotel Radisson Blu dysponuje ok. 100 miejscami parkingowymi. Koszt całodziennego postoju to 65 zł. W najbliższym sąsiedztwie znajduje się parking przy Pałacu Kultury i Nauki. Opłaty za korzystanie z parkingu wynoszą dla samochodów osobowych: 5 zł pierwsza, 4 zł druga, każda następna rozpoczęta godzina – 3 zł. Parking posiada status parkingu dozorowanego niestrzeżonego. Do dyspozycji korzystających z parkingu jest kilka kas automatycznych usytuowanych wokół Pałacu Kultury i Nauki. Wjazdy na parking: jeden wjazd od ul. Marszałkowskiej, oraz trzy od ul. Emilii Plater: pierwszy bliżej Alej Jerozolimskich w pobliżu Muzeum Techniki; drugi przy Sali Kongresowej, trzeci bliżej ul. Świętokrzyskiej (przy Pałacu Młodzieży).

Jak dojechać na I Kongres GRC (2015)

Faktura

Faktura