ejs
[/vc_column]

Edmund J. Saunders przyjechał do Polski w 1990 roku w ramach brytyjskiego KNOW HOW FUND (KHF). Początkowo pracował, jako doradca Prezesa i Zarządu Banku Rozwoju Eksportu S.A. (BRE), następnie, przez przeszło dwa lata był doradca Prezesa NBP a później doradcą Związku Banków Polskich. Kierował KHF-Banking Resource Unit (KHF-Biuro ds. Bankowości) w Warszawie. Jednocześnie był doradcą finansowym rządu brytyjskiego dla projektu restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw.

W latach 2001-2002 był Doradcą Ministerstwa Finansów ds. Kontroli i Audytu Wewnętrznego.

Założył Polski Instytut Bankowości (jako przedłużenie pracy KHF-BRU), a później Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej S.A.

Jest członkiem The Association of Certified Fraud Examiners – ACFE i jako pierwszy w Polsce otrzymał międzynarodowe kwalifikacje: Certified Fraud Examiner – CFE. Z jego inicjatywy powstało Stowarzyszenie Biegłych ds. Przestępstw i Nadużyć Gospodarczych, które otrzymało status Chapter ACFE w Polsce – ACFE Polska. Edmund Saunders był pierwszym Prezesem ACFE Polska, do grudnia 2008 roku.

Zdobył trzy dyplomy bankowe brytyjskiego Chartered Institute of Bankers, który w 1994 roku przyznał mu najwyższy stopień uznania bankowości brytyjskiej i międzynarodowej: „Fellow of the Chartered Institute of Bankers”, w skrócie: F.C.I.B.

Jest również członkiem The Chartered Association of Certified Accountants – ACCA, drugiego największego związku biegłych rewidentów w Wielkiej Brytanii i posiada ich dyplom z „Księgowości i Finansów” (Certified Diploma in Accounting & Finance – C.Dip.A.F.).

Jest także członkiem Międzynarodowego Instytutu Zarządzania (International Institute of Management), Europejskiego Instytutu Corporate Governance (ECGI) i od wielu lat brytyjskiego Instytutu Audytorów Wewnętrznych (the Chartered Institute of Internal Auditors – IIA UK).

Karierę bankową rozpoczął w Londynie, kontynuował ją w Luksemburgu i Rzymie, Nowym Jorku, Kairze, Abidżanie, Hamburgu i Paryżu. Pracował dla Chase Manhattan Bank w Nowym Jorku, Ameryce Południowej, Egipcie i Afryce Zachodniej, osiągając stanowisko Second Vice President. W latach 1980 – 83 był Dyrektorem Departamentu Audytu Wewnętrznego (Chief Inspector) Deutsche Bank Asia AG. Rozwinął ten departament w Centrali banku w Hamburgu i kierował inspekcjami w oddziałach banku w całej Azji (12 krajów, ponad 20 oddziałów). Pełnił funkcję Senior Vice President międzynarodowej grupy bankowej BAII z centralą w Paryżu (1983 – 89) – obecnie jest ona częścią BNP.

W 1989/90 był doradcą ds. Audytu kuwejckiego Ministerstwa Finansów. W 1990 roku, dzięki pomocy Polaków, wydostał się z okupowanego przez Irakijczyków Kuwejtu.

Jest autorem kilku książek i wielu artykułów, oraz wydawcą polskich tłumaczeń wiodących publikacji (np. trzy książki COSO). Wykłada na wielu uczelniach i jest członkiem ich Komisji Egzaminacyjnych. Jest inicjatorem (z prof. Z. Paszkiem) corocznego Międzynarodowego Kongresu Kontroli Wewnętrznej, Audytu i zwalczania Oszustw i Korupcji, który odbywa się już od 10 lat w Krakowie i cieszy się uznaniem międzynarodowym. Występuje jako prelegent na konferencjach krajowych i zagranicznych.

Przyznaje się do głębokiego przywiązania do Kraju swoich ojców (sam ma obecnie obywatelstwo polskie) i cieszy się okazją przekazania swoich doświadczeń pracownikom audytu wewnętrznego w Polsce jak też możliwością przyczynienia się do dalszego rozwoju tej profesji w Polsce i jej uznania za oficjalny zawód.

 

Zapraszamy do obejrzenia wywiadu z Edmundem J. Saundersem