Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy o powołaniu „Fundacji Edmunda J. Saundersa”, której celem jest prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz organizowania i wspierania wydarzeń dotyczących: audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć, zapobiegania oszustwom i korupcji, zarządzania (governance, kontroli zarządczej) oraz zapewnienia zgodności (compliance). Fundacja w swojej działalności uwzględnia powszechnie znane merytoryczne osiągnięcia oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Edmunda J. Saundersa, w szczególności w obszarach audytu i kontroli wewnętrznej oraz w innych powyższych zagadnieniach. Pan Edmund Saunders jest szeroko znany z wdrażania w Polsce nowoczesnych standardów audytu i kontroli oraz z organizowania różnych form wymiany doświadczeń i wiedzy. Aktywnie uczestniczy w powstawaniu w naszym kraju oddziałów zagranicznych organizacji zawodowych propagujących m.in. specjalistyczną wiedzę audytorską.

Fundacja w najbliższych miesiącach przedstawi propozycje wybranych zajęć szkoleniowych dotyczące tematyki: audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej i zarządczej (opartej na COSO), zapobiegania i wykrywania oszustw oraz nadużyć gospodarczych, etyki pracy audytora i kontrolera, zarządzania ryzykiem, systemów zarządzania ryzykiem, governance (stosowanie praktyk dobrego zarządzania – zasady polskie i zagraniczne), compliance (zarządzanie zgodnością), audytów i auditów, ochrony danych osobowych itp. Fundacja już obecnie nawiązała współpracę ze znaczącymi na polskim rynku partnerami merytorycznymi i wspólnie z tymi organizacjami będzie prowadzić działalność. Już działamy w Poznaniu, gdzie znajduje się siedziba Fundacji. W grudniu br. planujemy uruchomić nasze biuro w Warszawie. Plany aktywności Fundacji obejmą stopniowo teren całej Polski.

Poszukujemy doświadczonych wykładowców i trenerów z praktycznym doświadczeniem oraz kwalifikacjami (CIA, CFE, CICA i podobne) do prowadzenia studiów podyplomowych, warsztatów, szkoleń (otwartych i zamkniętych), kursów dla profesjonalistów na najwyższym poziomie. Wszystkie nasze programy szkoleniowe będą oceniane przez Radę Fundacji, jak i przez odpowiednie organy organizacji współpracujących. Zapewniamy kontrolę/monitorowanie naszych zajęć oraz dostarczanie materiałów wysokiej jakości merytorycznej, jak i dalsze wspieranie merytoryczne rozwoju karier naszych absolwentów poprzez członkostwo w polskich oddziałach (chapterach) międzynarodowych organizacji profesjonalistów jak np. ACFE, IIC, IIA, ISACA itp.

Uczestnikom naszych szkoleń i zajęć, będą przyznawane międzynarodowe punkty CPE (we współpracy z NASBA). Uczestnicy będą mieli dogodną możliwość zdobywania profesjonalnych międzynarodowych desygnacji, uznawanych przez pracodawców.

Obecnie prowadzimy badania opinii, aby zidentyfikować priorytetowe potrzeby rynku.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych naszą działalnością lub współpracą do bezpośredniego kontaktu.