Celem szkolenia jest nabycie umiejętności związanych z budowaniem relacji w procesie współpracy i kontroli oraz efektywne oddziaływanie przez zaufanie na poziomie werbalnym, niewerbalnym i pozawerbalnym.

Czas trwania:

2 dni (16 godzin zajęć).

Zarys programowy szkolenia:

 • Kompetentny Audytor – Kontroler XXI wieku – kreatorem komunikacji międzyludzkiej wspierającej efektywne kontrole i działania,

 • Kreatywność na potrzeby Audytora – Kontrolera: psychologia zachowań i dane biokomputera, nawyki, przekonania i przyzwyczajenia, nowe możliwości,

 • Kanony komunikowania w proces współpracy na poziomie: emocji, intelektu, woli działania,

 • Kreowanie kontaktu przez emocje i temperament od momentu rozpoczęcia do zakończenia. Tworzenie pierwszego wrażenia – image,

 • Kształtowanie wizerunku przez zakończenie,

 • Komunikacja motywacyjna: Audytor – Kontroler jako lider więzi w komunikacji międzyludzkiej,

 • Modele – kanały komunikacji i filtrowanie,

 • Efektywne porozumiewanie: Osiąganie rezultatu poprzez NLP w procesie komunikacji,

 • Atrybucja jako proces, poprzez który interpretujemy zachowania własne i innych ludzi,

 • Parajęzyk i metakomunikaty. Uważaj na to co mówisz milcząc – język ciała i sygnały batutowe w komunikacji. Kontakt wzrokowy w komunikowaniu się,

 • Proksemika na użytek komunikacji. Pokonywanie stresu w relacjach z innymi.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.