Szkolenie skierowane jest do osób pełniących w organizacji funkcję audytora wewnętrznego, osoby odpowiedzialnej za zgodność (compliance), bezpieczeństwo informacji, zarządzanie jakością oraz pełnomocników ds. komunikacji oraz zarządzania kryzysowego pragnących zdobyć umiejętność planowania i organizowania struktur i procedur w zakresie zapewnienia zgodności oraz zapobiegania błędom pracowniczym (nadużyciom).

Czas trwania

2 dni (szkolenie prowadzone jest w formie warsztatów z elementami wykładów).

Nabywane umiejętności

Część wykładowa szkolenia to przedstawienie zasad dotyczących skutecznego i efektywnego opracowania i wdrożenia systemu zapobiegania nadużyciom zgodnie w wymaganiami brytyjskiej normy BS 10500. Przedstawione zostaną wymagania normy w kontekście budowania mechanizmów zapobiegających wystąpienia ryzyk nadużyć jak i  doskonalenia procesu audytowania. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się, jak odpowiednio dobierać techniki i zabezpieczenia adekwatne do zagrożeń i ryzyk oraz w jaki sposób budować zespół audytowy. Podczas części warsztatowej uczestnicy wezmą udział w szeregu ćwiczeń i zadań, mających na celu doskonalenia ich umiejętności identyfikacji i zasad wdrażania rozwiązań organizacyjnych w zakresie zapobiegania nadużyciom/korupcji.

Tematy szkolenia

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Norma BS10500 – założenia i wymagania

 • Cele wdrożenia systemu antykorupcyjnego w organizacji

 • Korzyści płynące z wdrożenia systemu antykorupcyjnego

 • Założenia normy BS10500

 • Wymagania stawiane przed organizacją przygotowującą się do wdrożenia normy BS10500

 • Funkcjonowanie systemu zarządzania antykorupcyjnego w oparciu o normę BS10500 na przykładzie wybranych organizacji

 • Norma BS10500 – wdrożenie, zastosowanie zasad audytu oraz wypełnianie obowiązków audytora

 • Czynności przygotowujące do audytu

 • Przygotowania spotkania otwierającego oraz zamykającego

 • Prowadzenie audytu procesu (próbkowanie, budowa pytań)

 • Ocena zgromadzonych dowodów

 • Dokumentowanie niezgodności wskazanych w trakcie audytu

 • Wykonanie raportów z audytu

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat Certified Fraud Auditor BS 10500 (CFA BS10500) wydany przez  IIC Chapter Poland i FEJS