Celem szkolenia jest:

 • Podniesienie efektywności działania w zakresie etycznych zachowań na każdym poziomie,

 • Rozpoznanie własnych umiejętności i preferencji osobowościowych na tle kompetencji wymaganych,

 • Nauka skutecznego budowania etycznych, asertywnych relacji opartych na zaufaniu, wspierających efektywność i jakość,

 • Podniesienie poziomu wiedzy z zakresu komunikacji i motywacji zespołowej,

 • Doskonalenie umiejętności związanych z etyczną i społeczną współpracą w otoczeniu wewnętrznym i zewnętrznym.

  Czas trwania:

  2 dni (16 godzin zajęć).

  Zarys programowy szkolenia:

 • Etyka na arenie nieustającego współzawodnictwa,

 • Trzecie tysiąclecie – czas zmian wspieranych etyką i społeczną odpowiedzialnością,

 • MindMap i kreatywność na potrzeby Etycznego Menedżera Trzeciego Tysiąclecia,

 • Kompetencje XXI wieku: Mój etap rozwoju w zakresie etycznego zarządzania sobą– potrzebuję terapii czy coachingu?

 • Standardy etyczne: anomia a podkultura usprawiedliwień, pokusa i jej uleganie, wartości i normy,

 • Asertywność w procesie współpracy – zachowania utrwalające etyczne normy i wartości,

 • Budowanie efektywnych zespołów, wzmacniających motywację i etykę,

 • Kultura słowa, kultura gestu podstawą etycznych relacji,

 • Kreowanie etycznego kontaktu przez emocje i temperament. Atmosfera do efektywnego kontaktu. Wizerunek.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.