Celem szkolenia jest:

 • Podniesienie efektywności działania poprzez profilaktykę zdrowia w ujęciu medycyny XXI wieku,

 • Minimalizowanie stresu i zapobieganie wypaleniu zawodowemu – wsparcie dla kontroli zarządczej,

 • Uaktywnienie osobistego potencjału poprzez eliminację ryzyka zagrożeń,

 • Poznanie skutecznych metod sprzyjających prewencji, utrzymaniu zdrowia i BHP na różnych poziomach,

 • Wsparcie dla adaptacji związanej z pogłębianiem umiejętności redukowania stresu, dbania o wielowymiarowe zdrowie i równowagę zwiększającą efektywność,

 • Nauka sposobów reagowania na stres i zapobiegania wypaleniu.

  Czas trwania:

  1 dzień (8 godzin zajęć).

  Tematyka obejmuje między innymi zagadnienia:

 • Zmieniające się otoczenie i potrzeba dostosowania w konwencji „Maszyna – wypadków przyczyna”?

 • Kompetencje efektywnego pracownika, przeciwdziałającego zagrożeniom i eliminacji ryzyku przez nawyki,

 • Współczesne podejście do zdrowia pracownika wg Światowej Organizacji Zdrowia,

 • Podejście do ograniczeń,

 • Społecznie odpowiedzialne zachowania pracodawcy i pracownika z perspektywy kontroli zarządczej,

 • Stres jako zagrożenie – słabość i siła związana z emocjami i zapisami biokomputera,

 • Zarządzanie stresem i metody zapobiegania,

 • Psychoimmunologia i model zdrowego życia,

 • Korzyści z podjęcia profilaktyki antystresowej i antywypaleniowej,

 • Asertywność na rzecz eliminowania sytuacji stresujących i uznanych za trudne. Relaksacja w praktyce odreagowania stresu – różne techniki i metody,

 • Samomotywacja i kreowanie celów. Stres w relacjach: Werbalne, niewerbalne i pozawerbalne środki oddziaływania,

 • Osobisty zakres zmian umożliwiający rozwój. Rady dla osobistego rozwoju – eliminowanie sytuacji stresogennych mających wpływ na zwolnienia chorobowe.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.