Szkolenie skierowane jest do:

 • A. Poziom I: osób pracujących (lub planujących pracować) w jednostkach audytu wewnętrznego w organizacjach jak i przedsiębiorstwach.

 • B. Poziom II: osób mających już pewne doświadczenie pracy na stanowisku samodzielnym w jednostce audytu wewnętrznego i które chcą się przygotować do zarzadzanie/kierowanie zespołem Audytorów wewnętrznych.

Czas trwania:

1 dzień (zajęcia prowadzone są w formie wykładu i warsztatu).

Nabywane umiejętności

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poznają elementy planowania i wykonywania pracy audytora wewnętrznego w organizacjach i przedsiębiorstwach od podstaw do praktycznego zastosowania zdobytych umiejętności jako samodzielny Audytor wewnętrznych, członek ekipy oraz jako kierownik zespołu Audytu wewnętrznego (Poziom II). Na podstawie ćwiczeń uczestnikom szkolenia przedstawione zostaną sposoby praktycznych rozwiązań w zakresie audytu wewnętrznego a umiejętności zdobyte podczas szkolenia pozwolą jego uczestnikom określić potrzeby własne w zakresie dalszego rozwoju swojej kariery.

Tematy szkolenia

W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą:

 • Międzynarodowe Standardy Audytu wewnętrznego

 • Narządzie Audytora wewnętrznego (w tym CAATS)

 • Oszacowanie ryzyka i planowanie audytu

 • Badanie dokumentów i przeprowadzanie rozmów wyjaśniających

 • Przygotowanie i omówienie raportu pokontrolnego

 • Czynności po kontrolne i ocena zadań poprawczych

 • Stosunki z jednostką badaną, zarządem i Komitetem ds. Audytu.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych

 • Materiały z publikacji: „Audyt i Kontrola wewnętrzna w przedsiębiorstwach” autorstwa Edmunda J. Saunders i współpracujących autorów

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi

Certyfikat:

 • certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez Fundację.