2J5A1331-1

Pierwszy w Polsce certyfikat ISO 31000

Wydarzeniem I Kongresu GRC 2015, organizowanego przez Fundację FEJS i IIC Poland Chapter, było wręczenie przedstawicielom Poczty Polskiej SA, pierwszego w Polsce certyfikatu ISO 31000, potwierdzającego funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Zarządzania Ryzykiem przez niezależną międzynarodową jednostkę certyfikacyjną BSI. Wręczenie certyfikatu poprzedził bardzo ciekawy wykład Pana Andrzeja Wiktorowicza (Poczta Polska SA) w zakresie funkcjonowania GRC w organizacji…

Details

UWAGA: Kredyty CPE

  Zwracamy Państwa uwagę, że podane przez nas kredyty CPE (zwane popularnie jako „punkty” CPE), możliwe do zdobycia w związku z udziałem w zajęciach przez nas organizowanych, są to wartości orientacyjne, oszacowane przez nas dla każdych zajęć oddzielnie. Stają się one kredytami CPE NASBA dopiero wtedy, kiedy mamy potwierdzone wszystkie dane (kiedy, gdzie odbędą się…

Details
PBSG_ ISO 19600

ISO 19600 standard dla działów Compliance

ISO 19600 to międzynarodowy standard ukazujący wytyczne pomagające organizacjom w ustaleniu, rozwijaniu, ocenianiu i utrzymywaniu systemu zarządzania zgodnością. Skupia w sobie zarządzanie zgodnością i zarządzanie ryzykiem, a jego procesy oparte są na wytycznych normy ISO 31000 – Zarządzanie ryzykiem. Standardy normy ISO 19600 mogą zostać wprowadzone w każdym przedsiębiorstwie, bez względu na jego wielkość czy zajmowany sektor.

Details

Pierwsza rocznica istnienia Fundacji FEJS

Fundacja Edmunda J. Saundersa (FEJS) w tym miesiącu będzie obchodziła pierwszą rocznicę swojego założenia.
Fundacja właściwą działalność rozpoczęła dopiero z początkiem bieżącego roku, a już zdobyła wyłączne prawa od The IIA Research Foundation na Polskę do przetłumaczenia i wydania COSO 2013 i COSO ERM (Zarządzanie ryzykiem korporacyjnym) – obie publikacje będą dostępne już niebawem.

Details
25 niepowodzeń ERM

25 przyczyn niepowodzenia lub nieefektywnego zarządzania ryzykiem

Oto 25 przyczyn niepowodzenia w zarządzaniu ryzykiem:
Brak w przedsiębiorstwie, na poziomie zarządu, wiedzy z dziedziny zarządzania ryzykiem.
Brak wymogów (ustaleń) ładu korporacyjnego (Governance) na poziomie zarządów lub komitetu ds. Zarządzania Ryzykiem, dotyczących istotnych rodzajów ryzyka.
Dyrektorzy są niezdolni do identyfikacji i pełni zrozumienia ryzyka, lub jeszcze gorzej, nie chcą zrozumieć. Komitety nie okazują żadnego zainteresowania, podczas gdy powinny w jego obliczu stanowczo reagować.
Funkcje nadzoru wewnętrznego raportują do zarządu, a nie do rady nadzorczej. Zadowolony z siebie zarząd nie poprawia braków/nieprawidłowości…

Details

CPE czyli „Continuous Professional Education”

CPE czyli „Continuous Professional Education” (Ciągłe profesjonalne dokształcenie) jest wymogiem, aby móc utrzymać swoje kwalifikacje i desygnacje zawodowe.
Niewielu Polaków kontynuuje naukę, w wielu grupach zawodowych należy przestrzegać wymogu kontynuowania profesjonalnej edukacji, co wiąże się z koniecznością uzyskania, udokumentowania i zgłoszenia godzin/punktów CPE.

Details
prezentacja

Techniki prezentacji sprawozdania/raportu z audytu wewnętrznego/kontroli.

Szkolenie realizowane będzie w formie intensywnych warsztatów kompetencji społecznych. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą aktywne metody dydaktyczne – podstawowe treści przekazywane będą w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy będą realizowali w ramach każdego modułu tematycznego zadania praktyczne indywidualne i grupowe, rozwiązywali testy umożliwiające diagnozę kompetencji społecznych, uzyskają informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji oraz kierunków dalszego doskonalenia, będą brali udział w symulacji przygotowania i przeprowadzania prezentacji oraz w dyskusji moderowanej przez trenera.
Zadania i ćwiczenia praktyczne będą dostosowane do specyfiki faktycznych zadań realizowanych przez uczestników szkolenia w ich praktyce zawodowej. Testy kompetencyjne stosowane w trakcie szkolenia to znormalizowane narzędzia psychometryczne. Trenerzy przygotowani są do wykorzystywania procesu grupowego w trakcie szkolenia i elastycznego reagowania na interakcje i sytuacje interpersonalne pojawiające się w trakcie szkolenia.

Details

Studia podyplomowe współorganizowane przez FEJS z uczelniami w Polsce.

Fundacja Edmunda J. Saundersa – FEJS, zgodzie z zapisem w swoim Statucie o prowadzeniu działalności w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz o „organizowaniu i wspieraniu wydarzeń i publikacji w zakresie zarządzania (Governance, kontroli zarządczej), zapewnienia zgodności (Compliance), audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć gospodarczych, zapobiegania i wykrywania oszustw i korupcji”, rozpoczyna współpracę z uczelniami w całej Polsce w zakresie organizowania i prowadzenia studiów podyplomowych i kursów z wyżej wymienionych tematów.

Details

Batory o monitoringu wdrażania Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji w Polsce

Fundacja im. Stefana Batorego, podczas odbywającej się w dniu 11 lutego 2015 r. konferencji, zaprezentowała raport z Monitoringu wdrażania w Polsce Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji. Konwencja ta została podpisana przez Polskę w 2003 r. i ratyfikowana w 2006 r. Raport stanowi analizę wdrożenia wybranych artykułów Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji (United Nations Convention Against Corruption – UNCAC), zawartych w III…

Details