Powstała Fundacja im. Edmunda J. Saundersa

Uprzejmie informujemy o powołaniu „Fundacji Edmunda J. Saundersa”, której celem jest prowadzenie działalności w zakresie propagowania wiedzy i wymiany doświadczeń międzynarodowych oraz organizowania i wspierania wydarzeń dotyczących: audytu wewnętrznego, kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, wykrywania przestępstw i nadużyć, zapobiegania oszustwom i korupcji, zarządzania (governance, kontroli zarządczej) oraz zapewnienia zgodności (compliance).

Details