prezentacja

Techniki prezentacji sprawozdania/raportu z audytu wewnętrznego/kontroli.

Szkolenie realizowane będzie w formie intensywnych warsztatów kompetencji społecznych. W trakcie szkolenia wykorzystywane będą aktywne metody dydaktyczne – podstawowe treści przekazywane będą w formie prezentacji przez trenera, następnie uczestnicy będą realizowali w ramach każdego modułu tematycznego zadania praktyczne indywidualne i grupowe, rozwiązywali testy umożliwiające diagnozę kompetencji społecznych, uzyskają informację zwrotną na temat poziomu swoich kompetencji oraz kierunków dalszego doskonalenia, będą brali udział w symulacji przygotowania i przeprowadzania prezentacji oraz w dyskusji moderowanej przez trenera.
Zadania i ćwiczenia praktyczne będą dostosowane do specyfiki faktycznych zadań realizowanych przez uczestników szkolenia w ich praktyce zawodowej. Testy kompetencyjne stosowane w trakcie szkolenia to znormalizowane narzędzia psychometryczne. Trenerzy przygotowani są do wykorzystywania procesu grupowego w trakcie szkolenia i elastycznego reagowania na interakcje i sytuacje interpersonalne pojawiające się w trakcie szkolenia.

Details