Prawo internetowe, czyli jak w przestępstwach internetowych może pomóc Ci adwokat?

Technologia, media społecznościowe i Internet towarzyszą nam każdego dnia. Nowe technologie używane są do celów edukacyjnych, rozrywki, komunikacji czy odpoczynku. Wraz z ich rozwojem i rosnącą popularnością coraz częściej można spotkać się z cyperprzestępczością. Zjawisko to należy obecnie do najpopularniejszych przestępstw, z jakimi do adwokatów przychodzą klienci. Z przestępstwami internetowymi zmagają się zarówno duże firmy i korporacje, ale także zwyczajni obywatele.

Prawo karne nie jest obojętne na tego typu przestępstwa! Wykroczenia w przestrzeni internetowej możemy podzielić na 4 podstawowe kategorie.

  • przestępstwa dotyczące systemów i danych informatycznych np. naruszanie integralności danych, niewłaściwe wykorzystywanie urządzeń rozumiane jako umyślne i bezprawne działania polegające na produkcji, sprzedaży, pozyskiwaniu z zamiarem wykorzystania, importowania, dystrybucji lub innego udostępniania),
  • przestępstwa związane z komputerami. Kategoria obejmuje głównie oszustwa i fałszerstwa,
  • przestępstwa ze względu na treść i zawarte informacje np. związane pozyskiwaniem i posiadaniem pornografii dziecięcej,
  • przestępstwa dotyczące naruszeń prawa autorskiego oraz praw pokrewnych.


Czym zajmują się adwokaci w cyberprzestrzeni?

Wyzwania, przed jakimi stoją zarówno użytkownicy, jak i dostawcy treści internetowych wymusiły specjalizację adwokatów pod tym kontem. Osoby zajmujące się prawem karnym w Internecie, muszą niesłychanie szybko podążać za nowymi wyzwaniami i nieustannie zmieniającym się środowiskiem.

Główne obszary, w jakich działają adwokaci związani z prawem internetowym to:

– prawo autorskie,
– sporządzanie umów pomiędzy stronami w Internecie,
– prawo handlu internetowego (usługi e- commerce),
– negocjacje cyfrowe,
– zwalczanie konkurencji, postępującej nieuczciwe.

Wiele niebezpiecznych naruszeń praw w Internecie wymaga fachowej pomocy adwokata. Z uwagi na specyficzny zakres działań na rynku jest niewiele kancelarii i prawników zajmujących się fachowo tą tematyką. W sytuacjach, gdzie mamy do czynienia z cyberprzestępstwami, adwokaci są osobami, które reprezentują i wspierają swoich klientów w trakcie postępowania karnego na każdym jego etapie.

Pomoc ekspertów z Olsztyna w sprawach dotyczących oszustw internetowych polega na:

– ochronie klientów przed cyberatakiem,
– tworzeniu polityki zasad cyber-bezpieczeństwa zgodnych z prawem karnym,
– ochronie danych osobowych,
– fachowej pomocy prawnej dla ofiar oszustw internetowych,
– ściganiu na drodze sądowej oszustów internetowych,
– pomocy prawnej dla ofiar szpiegostwa.

O czym warto pamiętać?

Niedopatrzenia w obszarze prawa internetowego i cyberbezpieczeństwa mogą mieć bardzo poważne konsekwencję dla biznesów i firm. Kosztów finansowych, jak i wizerunkowych można łatwo uniknąć dzięki współpracy z adwokatem specjalizującym się w tego typu prawie karnym. 

Dlaczego warto zgłosić się o pomoc do adwokata z Olsztyna?

– Jego wiedza i doświadczenie to gwarancja uzyskania fachowej i sprawnej pomocy pomocy w nagłych sytuacjach, takich jak wycieki ważnych danych.

– Współpraca z adw. Karolem Kakowskim umożliwia aktualne monitorowanie przepisów prawa karnego.

– Zapewnia stałe wsparcie i możliwość reagowania na aktualne potrzeby, nie tylko w obszarze prawa, ale także IT.

Podsumowanie

W obecnym świecie niebezpieczeństw związanych ze środowiskiem internetowym nie należy ignorować. W wielu przypadkach pomoc adwokata specjalizującego się w tym konkretnym temacie może okazać się niezbędna.