Szkolenie kierowane zarówno do audytorów wewnętrznych, kontrolerów, osób przygotowujących się do pracy w audycie, kontroli, przede wszystkim z sektora finansów publicznych, jak i do podmiotów odpowiedzialnych za realizacje procedur o udzielenie zamówienia oraz do doradców i pełnomocników zajmujących się prawnymi aspektami procedury.

Czas trwania:

1 dzień (8 godzin zajęć prowadzonych w formie warsztatów z elementami wykładów).

Zarys programowy szkolenia:

 • Prezentacja ogólnych pojęć związanych z audytem wewnętrznym w jednostkach sektora finansów publicznych (pojęcie audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej, ogólne zagadnienia związane z przygotowaniem i prowadzeniem zadania audytowego na przykładzie audytu zamówień publicznych, program zadania audytowego, analiza ryzyka zadania audytowego, przeprowadzenie narady otwierającej, realizacja czynności audytowych, metody i techniki na przykładzie kwestionariuszy kontroli, sprawozdanie z zadania audytowego, przeprowadzenie narady zamykającej),

 • Omówienie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do niej,

 • Audyt rozwiązań organizacyjnych, dotyczących planowania zamówień publicznych, przygotowania a następnie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, udzielenia oraz realizacji zamówienia publicznego,

 • Audyt przygotowania oraz prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (weryfikacja czy zastosowane rozwiązania organizacyjne pozwalają na przygotowanie postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp),

 • Audyt dokumentowania wykonanych czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (weryfikacja czy zastosowane rozwiązania organizacyjne pozwalają na prowadzenie postępowania zgodnie z przepisami ustawy Pzp),

 • Audyt realizacji umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (weryfikacja czy zastosowane rozwiązania organizacyjne pozwalają na realizację umowy zgodnie z przepisami ustawy Pzp).

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.