Celem szkolenia jest:

 • Profesjonalne przygotowanie do zarządzania ryzykiem w kontekście etycznych, efektywnych działań dotyczących zmiany postaw i zachowań ograniczających korupcję i nadużycia,

 • Poznanie współczesnych podejść i narzędzi wielowymiarowego zarządzania ryzykiem,

 • Doskonalenie osobistych umiejętności wspierających realizowanie celów kontroli zarządczej.

  Czas trwania:

  1 dzień (8 godzin zajęć).

  Tematyka obejmuje między innymi zagadnienia:

 • Kreatywność w zarządzaniu ryzykiem,

 • Etyczne aspekty wspierające efektywność w procesie przewidywania i kontrolowania ryzyka,

 • Współczesne kompetencje wspierające zarządzanie ryzykiem,

 • Zarządzanie ryzykiem jako centralny element systemu zdeterminowany przez środowisko,

 • Założenia Komisji i cele senatora Treadwaya,

 • Prewencja w zarządzaniu ryzykiem,

 • Typy ryzyka,

 • Biokomputer i reedukacja psychofizyczna koordynatora, audytora i kontrolera,

 • Ryzyko wobec misji i celów,

 • Kreatywne podejście do ryzyka,

 • Diagram Ischikawy – praktyczne wskazówki,

 • Kreowanie relacji przez emocje i temperament – narzędzie wspierające zarządzanie ryzykiem,

 • Ryzyko słowa, gestu, zachowania przekładające się na efektywność.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.