Celem szkolenia jest:

 • Wypracowanie profesjonalnych metod wywierania wpływu, zwiększających efektywność negocjacji, przy wsparciu NLP,

 • Nauka rozpoznawania preferencji osobowościowych własnych i przeciwnika,

 • Podniesienie efektywności komunikowania werbalnego, niewerbalnego i pozawerbalnego jako podstawowych narzędzi wywierania wpływu w procesie negocjacji,

 • Poznanie technik i reguł zachowań w sytuacjach trudnych i w impasie,

 • Zdobycie wiedzy praktycznej, sprzyjającej podniesieniu sprawności i skuteczności działania.

  Czas trwania:

  2 dni (16 godzin zajęć).

  Tematyka obejmuje między innymi zagadnienia:

 • Wpływu danych biokomputera na negocjacje, sprawności i skuteczności zachowań,

 • Przeprowadzania przez stan emocjonalny w procesie negocjacji,

 • Rozpoznawania preferencji osobowościowych i nakładania narzędzi wywierania wpływu i stosowania zasad NLP,

 • Holistycznego podejścia uwzględniającego metody wschodnie i zachodnie,

 • Sprawności i skuteczności działań, technik kształtowania sytuacji,

 • Zachowań werbalnych, niewerbalnych i pozawerbalnych mających wpływ na wizerunek i relacje.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych,

 • Materiały do ćwiczeń i przykładowe rozwiązania,

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi,

 • Komplet materiałów biurowych.

Certyfikat:

 • Certyfikat wydany przez IIC Chapter Poland oraz FEJS, potwierdzający ukończenie przedmiotowego szkolenia wraz z informacją o przyznanych pkt. CPE.