Szkolenie skierowane jest do osób zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych w przedsiębiorstwie. W szczególności zaś kierowane jest do: administratorów danych osobowych i bezpieczeństwa informacji, kadry kierowniczej odpowiedzialnej za system ochrony danych, osób zatrudnionych na stanowiskach związanych z przetwarzaniem danych osobowych (m. in. pracownicy działów kadr, specjaliści ds. marketingu).

Czas trwania:

2 dni szkoleniowe, przy czym każdy dzień jest podzielony na trzy sesje szkolenie po 1,5 godziny. Szkolenie w formie wykładu z możliwością bieżącego zadawania pytań, wsparte prezentacją multimedialną. W trakcie szkolenia zostałby przeprowadzone ćwiczenia indywidualne i grupowe, a także studia przypadków (case studies).

Nabywane umiejętności:

Celem szkolenia jest przede wszystkim zaznajomienie uczestników z zasadami ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji wynikającymi z przepisów prawa i dobrych praktyk. W szczególności omówienie najczęściej spotykanych problemów przy wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną informacji w przedsiębiorstwie oraz ułatwienie wdrożenia zasad bezpieczeństwa informacji w firmie.

Zarys programowy szkolenia:

Podczas szkolenia zostaną poruszone następujące tematy:

Dane osobowe:

 • zapoznanie z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, w tym także z aktualnymi wymaganiami stawianymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych,

 • funkcje, obowiązki i pozycja ABI,

 • obowiązki przedsiębiorstwa jako administratora danych,

 • analiza poszczególnych typowych przypadków przetwarzania danych osobowych,

 • przygotowanie i wdrożenie dokumentacji związanej z ochroną danych osobowych,

 • rejestracja zbiorów danych osobowych,

 • kontrola GIODO

 • odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych

 • case studies czyli „trudne problemy w życiu ABI”.

Bezpieczeństwo informacji:

 • bezpieczeństwo i ochrona informacji w teorii i praktyce (jakie cenne dla firmy informacje i tajemnice należy chronić),

 • zagrożenia i sposoby zabezpieczenia informacji w przedsiębiorstwie,

 • wdrożenie dokumentacji związanej z ochroną informacji,

 • zarządzanie incydentami bezpieczeństwa.

Materiały:

 • Wydruk prezentacji szkoleniowych

 • Rozwiązywane w trakcie szkolenia „case studies”

 • Prezentowane przykładowe wzory dokumentacji

 • Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi

 • Komplet materiałów biurowych

Certyfikat:

 • Certyfikat udziału w szkoleniu wydanym przez  FEJS.